ANSE Conference 8. - 9.12.2018 in Frankfurt am Main

- For Supervision and Coaching Education Providers, ANSE in Cooperation With DGSV in Germany.

Konferansen vil - for første gang - gi muligheten til å diskutere og utveksle ideer bak og innhold i utdanning innen Veiledning og Coaching på europeisk nivå. Videre gir konferansen mulighet for å utvikle eget nettverk for samarbeid. For Utdanningsinstitusjoner og lærere i Veiledning og medlemmer i nasjonale veilederorganisasjoner i ANSE: Velkommen!

PROGRAM FOR NEDLASTING