Jan 2018: Nytt Europeisk tidsskrift for Veiledning

"ANSE Journal for supervision and coaching" kan nå lastes ned, første nr er fritt. http://kloosterhof.m2.mailplus.nl/archief/mailing-338107.html

Det europeiske tidsskriftets pilotutgave vil ha som tema "Kvalitet". Det er planlagt 2 utgaver pr år, som kan lastes ned via vår nettside.

Artikler vil ha et høyt faglig nivå og være tilgjengelig på engelsk.