ANSE Journal: Europeisk tidsskrift for Veiledning

ANSE's "European Journal for supervision and coaching" kan lastes ned fra våre WEB sider. Siste nr okt/18: Nr 2, Oktober 2018: Tema: "Politics and social responsibility". Nr 1, November 2017: Tema "Kvalitet"

Det er planlagt 1 - 2 utgaver pr år. Artikler vil ha et høyt faglig nivå og være tilgjengelig på engelsk.

Nr 2, Oktober 2018: Politics and social responsibility. Effect and influences in and through supervision / coaching.

Nr 1, November 2017: Quality.