Invitasjon til interesserte i Veiledernettverket Nosco

Sandnes 9. april 2018 kl 18.00 - 19.00: Før årsmøtet inviteres til informasjon om aktiviteter og kreativ dialog. Vi ønsker innspill til handlingsplanen - har du ønsker om aktiviteter og workshops? Velkommen!