Reunion & refleksjon - for studenter i Veiledning UiS kull 2014 - 16

Hjertelig velkommen til en kveld med reunion og faglig påfyll - workshop. Dr Eva Nemes fra Ungarn kommer, kommer du? Sett av tid mandag 4de februar 2019 kl 18.00-22.00. Vi inviterer til toner med lav puls til ettertanke, gir innsyn i og prøver ut metoder og verktøy som egner seg når tema er reunion og tiden som går, refleksjon og personlig så vel som faglig utvikling.

Program og påmelding