Veilederkonferansen 2019.

6. og 7. februar 2019 arrangeres den nasjonale veiledningskonferansen på Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar. Tema er "Veiledning for overganger i utdanning og arbeidsliv", og målgruppen er alle som arbeider med veiledning som fagfelt, enten praktisk, teoretisk og/eller i forskning.

Program for Veilederkonferansen 2019