Om Veiledernettverket Nosco

Medlemmer har akademisk forankret kompetanse og praksis fra ulike veiledertradisjoner. Støttemedlemmer er studenter og andre opptatt av Veiledning.

Vår visjon er Livslang Læring med faglig såvel som personlig utvikling i Veiledernettverk sammen med gode kolleger.

Vi er opptatt av utvikling av faget Veiledning og relevant forskning som bidrar.

Vi tror på samarbeid mellom ulike miljøer for utvikling av fag og praksis.

Vår tilknytning til det europeiske Veiledernettverket ANSE gjør det mulig å delta i et faglig inspirerende miljø over landegrensene og holde oss oppdatert på fagets utvikling i Europa.

Vær velkommen til en levende arena der faget blir synlig og vi kan dele og lære av hverandre! Iblant oppstår magiske øyeblikk og gode møter...