top of page

Arild Stensland

1. Hva er du "i bånn"? 

Jeg er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, fra første halvdel

av 80-tallet. Tidlig på 90-tallet begynte jeg på en annen utdanningsvei ved

siden av jobb, som etter hvert resulterte i utdanning som Integrativ terapeut

og mastergrad (MSc) i Veiledning ved Donau-universitetet i Østerrike.

 

2. Hvordan jobber du først og fremst med veiledning? 

Veiledning har vært sentralt i mitt virke som leder i en rådgiverbedrift, både i
forhold til ansatte og kunder. Jeg har veiledet studenter i veiledning ved norsk universitet, og har hatt engasjementer ved utdanning av veiledere der. Jeg har som veileder møtt mange ulike mennesker med forskjellig bakgrunn og jobb, og med ulik kulturbakgrunn. Jeg har hatt bruk for tverrfaglig innsikt
og forståelse i mine møter. Det bidrar til kvalitet, og økt mulighet for vekst.

3. Hva brenner du for i veiledning? 

Det unike i hver veiledning, som oppstår i møtet: Nysgjerrighet og drivkraft for økt læring og forståelse hos veileder og den som blir veiledet – og møtet med mangfoldigheten og perspektivrikdommen som følger av det å være et menneske i vår tid, samt undring som følger med. Jeg liker å ha med meg spesielt ett av de overordnede mål for veiledning i hht Hilarion G. Petzold: Å bidra til humanisering av livssammenhenger.  

4. Hva liker du med NOSCO og hva ønsker du for NOSCO fremover?

Jeg liker spesielt godt at NOSCO er en del av et europeisk veiledernettverk som gir muligheter for fagmiljøer ved norske universiteter og høgskoler å være med i og påvirke utviklingen av faget i Europa! Medlemmer blir kjent med veiledere og fagutøvelse i andre land, de deltar i veiledningsgrupper over landegrensene, på sommeruniversitet og i konferanser via NOSCO. Norske og europeiske universiteter har hatt fellesprosjekter for utvikling av veiledningsfaget og utvekslet lærekrefter, noe jeg ønsker utvikles videre.  

5. Har du noen andre interesser enn veiledning?

Jeg synger i kor, spiller tennis og drar ofte til fjells på hytta. Og så liker jeg å møte venner i Europa – og barnebarn som det er fint å være sammen med.

Arild 3.jpg
Nestleder
bottom of page