August

ANSE summer Online Special 19.- 20. august

På bakgrunn av pandemien, har ANSEs sommeruniversitet som skulle vært avholdt i Riga, flyttet til 2021. I stedet tilbyr ANSE et digitalt sommeruniversitet i miniatyr i stedet. Her får du muligheter for å lytte til 3 keynotes, delta i 2 workshops og felles refleksjon og nettverksbygging med kollegaer i Europa. 

ANSE Summer21.png
Image by Kelly Sikkema

Medlemskveld 23. august

Høstens første medlemskveld har som tema å kjenne seg selv. Sammen utforsker vi hvem vi blir i møte med oss selv som veiledere.

Vi jobber individuelt, i mindre grupper og i plenum. Hvem er jeg som veileder og hvem ønsker jeg å være? Hva er mitt ideal?

Medlemskvelden er gratis for alle våre medlemmer

Vert: Gunn Brigitte Danielsen

Når: Mandag 23. august kl 19.30 - 21.00

Påmelding: nosco.no@gmail.com innen søndag 22. august kl 18.00