Gunn Brigitte Danielsen

Leder

1. Hva er du "i bånn"? 

Jeg er utdannet allmennlærer, dramapedagog og fortellerkunstner.

I tillegg har jeg en mastergrad i endringsledelse.

2. Hvordan jobber du først og fremst med veiledning? 

Jeg jobber som tverrfaglig veileder i eget firma; Prosessakademiet.

Her jobber jeg mest med meta-veiledning, lederveiledning og profesjonsveiledning.  

I tillegg holder jeg kurs og workshops  i blant annet kreative metoder og ulike tema

innenfor veiledning. 

3. Hva brenner du for i veiledning? 

Etikk og Livslang læring. 

Jeg er veldig opptatt av etikken som er tilstede i veiledning, og at det krever at vi er bevisste vår kompetanse og våre begrensninger, og at vi har gode kvalitetssikringsprosesser for vårt arbeid. 

I tillegg er jeg svært opptatt av at veiledningskompetanse er ferskvare og krever at vi hele tiden praktiserer veiledning, går i meta-veiledning og jevnlig fyller på med ny kompetanse. 

4. Hva liker du med NOSCO og hva ønsker du for NOSCO fremover?

Jeg elsker at NOSCO er et tverrfaglig nettverk, som inkluderer veiledere fra ulike felt, ulike veiledningstradisjoner og ulike profesjoner. Jeg tror vi har mye å lære av hverandre og kan gi hverandre inspirasjon og en opplevelse av fellesskap. Sammen er vi sterkere, selv om vi er ulike. 

Jeg håper at NOSCO blir et naturlig valg når veiledere skal finne en organisasjon og være med i, at NOSCO gjennom sitt kvalitetsarbeid kan være med å heve kvaliteten på veiledning i Norge og at våre sertifiserte medlemmer blir et naturlig førstevalg når organisasjoner søker etter dyktige veiledere. 

5. Har du noen andre interesser enn veiledning?

Jeg er veldig glad i å lære nye ting så er en evig student, og så elsker jeg å reise og oppleve nye steder.

MBMultimedia-000101-4732.jpg