Om Veiledernettverket Nosco

Veiledernettverket Nosco er en ideell medlemsorganisasjon. Medlemmer har akademisk forankret kompetanse og praksis fra ulike veiledertradisjoner. Studenter og andre interesserte i faget er også velkommen i nettverket.

Vår visjon er Livslang Læring med faglig såvel som personlig utvikling i Veiledernettverk sammen med gode kolleger.

Vi er opptatt av utvikling av faget Veiledning og relevant forskning som bidrar.

Vi tror på samarbeid mellom ulike miljøer for utvikling av fag og praksis.

Vår tilknytning til det europeiske Veiledernettverket ANSE gjør det mulig å delta i et faglig inspirerende miljø over landegrensene og holde oss oppdatert på fagets utvikling i Europa.

Nasjonale Veiledernettverk i ANSE samarbeider med universiteter og høgskoler i eget land og over landegrensene, for utvikling av faget Veiledning og utveklsing av erfaring og læring.

ANSE gir ut et tidsskrift 2 ganger pr år som er interessant for oppdateringer av fag og informasjon om perspektiver på Veiledning i ulike land, med dyktige skribenter:

"ANSE Journal for Supervision and Coaching" - kan lastes ned her kostnadsfritt:

Nr 3 fra juli 2019 , Nr 2 fra oktober 2018 og ANSE Journal nr 1 fra 2017

Vær velkommen til en levende arena der faget blir synlig og vi kan dele og lære av hverandre! Iblant oppstår magiske øyeblikk og gode møter...