Workshops fremover pr mai 2020

Handlingsplan bl.a. med invitasjoner til Digitale workshops f.o.m 23 mai. Se link:

Workshops