Drammenseminaret 2019: Resonansbasert veiledning 9. april.19 kl 09.00 - 16.00

I samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge (USN) arrangeres Drammensseminaret 2019, som i 2018. Mål er at du ved egenerfarte øvelser og felles refleksjoner blir bedre kjent med deg selv og egne resonanser.

Velkommen til Annette Höhmann-Kost (Diplom i Veiledning, fysioterapeut og Læreterapeut i Integrativ Bevegelsesterapi). Hun innleder med teori. Seminaret krydres med øvelser og refleksjon.

Program og påmelding