Dialog og historiefortelling i Veiledning

Workshop 13. februar med Rita Jacqueline fra Moss, i Stavanger. Rita Jacqueline er kjent for genuint engasjement, og en ærlig, oppriktig nysgjerrighet på livet i møter med mennesker. Møt henne hos NAV Eiganes og Tasta i Byfjordparken - hun skaper begeistring!

Vi skaper oss selv i sosiale relasjoner der språk gir mening. I relasjonen bidrar vi til samskapning av den andre og dennes historie. Hvordan kan vi gjennom dialogen bidra til anerkjennelse av egne og den andres tanker, følelser og handlinger? Hvordan få frem de verdifulle historiene og fortellingene som kan bidra til refleksjon, bevisstgjøring og læring? Noen svar vil du finne på workshopen med Rita Jacqueline - finn program ved å laste ned:

Dialog og historiefortelling i Veiledning