Studiebesøk i Norge fra Slovenia 2 - 5.12.19

Hvordan bidras til at unge voksne i Norge utenfor, går inn i arbeid eller utdanning? Av NAV, skolesystem, kommuner, fylkeskommuner og frivillige organisasjoner, og i samarbeid mellom disse. Veiledernettverket Nosco var ansvarlig for program i Stavanger for delegasjonen - blant de 6 var ledere for hhv sysselsettingssektor og sektor for livslang læring.

Fire deltakere fra "Ministry for Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities of Republic of Slovenia - Directorate for Labour Market and Employment" og to fra "Public Emplyment Service of Slovenia" var først to dager i Oslo i møte med Arbeids- og Sosialdepartementet, og NAV kontorene i Ullensaker og Asker. For møter i Stavanger 4de og 5te desember, se vedlagte program.

Studiebesøket er i samarbeid med "Fund for bilaterial relations Slovenia - Norway"

NOSCO Program i Stavanger for delegasjonen fra Slovenia