Reunion & refleksjon - for studenter i Veiledning UiS kull 2010 - 12

Hjertelig velkommen til en kveld med reunion og faglig påfyll - workshop. Dr Eva Nemes fra Ungarn kommer, kommer du? Sett av tid torsdag 5te september 2019 kl 18.00-22.00. Vi inviterer til toner med lav puls til ettertanke, gir innsyn i og prøver ut metoder og verktøy som egner seg når tema er reunion og tiden som går, refleksjon og personlig så vel som faglig utvikling.

Program og påmelding