top of page
Våre samarbeidspartnere

Vi elsker samarbeid, og er overbevist om at vi er bedre når vi står sammen, selv om vi er ulike og har delvis ulike roller og mandat i samfunnet. Sammen er vi bedre! Vi er spesielt opptatt av å være en brobygger mellom ulike virksomheter og organisasjoner som vi tenker kan ha stor glede og nytte av hverandre. Noen har vi formelle samarbeidsavtaler med, mens andre har vi mer uformelt samarbeid med. 

Ta kontakt hvis din virksomhet eller organisasjon kunne tenke seg å høre mer om å bli en samarbeidspartner. 

Formelle samarbeidspartnere
anse2.png

ANSE

Association of National Organisations for Supervision in Europe

usn.jpg

USN

 

Universitetet i Sørøst Norge

hinn.png

Hinn

 

Høgskolen Innlandet

sverige.jpeg

SH

 

Svensk Handledarforening for psykosocialt arbete

Uformelle samarbeidspartnere
cropped-header1.png

VEILEDERNETTVERK INNLANDET

Statsforvalteren Innlandet, Hinn, NTNU – Gjøvik, NAV – Innlandet, Innlandet fylkes-kommune og Sykehuset Innlandet 

eag.jpeg

EAG - FPI

Europäischen Akademie für biopsychosoziale Gesundheit, Naturtherapien und Kreativitätsförderung

Image by Clarisse Croset

VEILEDERNETTVERK

BERGEN

Et nettverk av og for veiledere i Bergen og omegn

239422836_10165511810815858_3500067168471664977_n.jpeg

HK DIR

Faggruppe for karriereveiledere

Plant Presentasjon

NFIT

Norsk forening for integrativ terapi

bottom of page