Sertifisering

Veiledernettverket NOSCO er opptatt av kvalitet og har derfor innført en nasjonal sertifiseringsordning for veiledere. For å oppnå sertifisering må man oppfylle kravene for høyere utdanning og livslang læring. Gjennom vårt samarbeid med ANSE (Association of Supervision and Coaching in Europe) har våre medlemmer også mulighet for å få en europeisk godkjenning i tillegg. Sertifiseringen har en gyldighet på 3 år, etter det må man resertifisere seg ved å dokumentere at man har oppfylt kravene om livslang læring i foregående periode. 

 

Det er kun sertifiserte medlemmer som kan sitte i styret til Veiledernettverket NOSCO og som har stemmerett ved årsmøte. 

NOSCO SERTIFISERING - nasjonal standard

Krav til utdanning

Alternativ 1

 • Bachelor innenfor helse, sosial, pedagogisk eller humanistiske fag

 • Minimum 10 studiepoeng i veiledning (videreutdanning)

Alternativ 2

 • Bachelor 

 • Minimum 60 studiepoeng i veiledning (videreutdanning)

 

Krav til livslang læring

 • Deltakelse i en av Veiledernettverket NOSCOs utviklingsgrupper  eller deltakelse i 6 relevante workshops, fortrinnsvis 2 hvert år, hvorav minst halvparten skal være i Veiledernettverket NOSCOs regi.

 • Minimum 30 timer veiledningspraksis i løpet av perioden

 • Minimum 15 timer metaveiledning/ veiledning på veiledning i løpet av perioden.

 

Krav til etisk praksis

Legger til grunn Veiledernettverket NOSCOs retningslinjer for god etisk praksis

Skjermbilde 2020-11-15 kl. 20.39.43.png

NOSCO - ANSE SERTIFISERING - europeisk standard

Krav til utdanning og praksis

 • Bachelorgrad innenfor helse-, sosial- eller humanistiske fag

 • 4 års praksis etter utdanning

 • Videreutdanning på minimum 60 timer

 • Veisøkererfaring på minimum 30 timer

 • Minimum 60 studiepoeng i veiledning

 • Minimum 45 timer praksis som veileder i gruppe og individuelt

 • Minimum 35 timer med veiledning på veiledning/ metaveiledning i gruppe og individuelt

 

Krav til livslang læring

 • Deltakelse i en av Veiledernettverket NOSCOs utviklingsgrupper  eller deltakelse i 6 relevante workshops, fortrinnsvis 2 hvert år, hvorav minst halvparten skal være i Veiledernettverket NOSCOs regi.

 • Minimum 30 timer veiledningspraksis i løpet av perioden

 • Minimum 15 timer metaveiledning/ veiledning på veiledning i løpet av perioden.

 

Krav til etisk praksis

Legger til grunn Veiledernettverket NOSCOs retningslinjer for god etisk praksis

Skjermbilde 2020-11-15 kl. 20.37.20.png