Sertifisering

Veiledernettverket NOSCO er opptatt av kvalitet og har derfor innført en nasjonal sertifiseringsordning for veiledere. For å oppnå sertifisering må man oppfylle kravene for høyere utdanning og livslang læring. Gjennom vårt samarbeid med ANSE (Association of Supervision and Coaching in Europe) har våre medlemmer også mulighet for å få en europeisk godkjenning i tillegg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er kun sertifiserte medlemmer som kan sitte i styret til Veiledernettverket NOSCO og som har stemmerett ved årsmøte. 

© Nosco2020