Januar

Oppstartsmøte: utviklingsgrupper

Har du lyst å utvikle din veilederkompetanse sammen med gode kollegaer? 

Utviklingsgrupper er profesjonsutvikling satt i system, og er en god arena for å ivareta livslang læring. Her får du mulighet for å lære nye ting og reflektere over praksis i et fellesskap med gode kollegaer.  Les mer under fanen utviklingsgrupper på vår side. 

Tirsdag 5. januar kl 14.00 - 15.00

Meld din interesse på epost til nosco.no@gmail.com så mottar du lenke til arrangementet. 

gruppe.jpg

Medlemskveld - Relasjonen 

Å jobbe med veiledning handler også om å jobbe med relasjoner. På årets første medlemskveld deler vi enkle og gode øvelser for hvordan man kan jobbe aktivt med å bygge trygghet og tillit i relasjonen. 

Mandag 18. januar kl 19.30 - 21.00

Meld din interesse på epost til nosco.no@gmail.com så mottar du lenke til arrangementet. 

Kveldens vert : Gunn Brigitte Danielsen

Nettverkstreff høyere utdanning

Veiledernettverket NOSCO har opprettet en egen tverrfaglig gruppe som består av medlemmer som både underviser i faget veiledning og jobber med veiledning i praksis i ulike utdanninger på Universitet/Høgskole. I gruppen er det mulighet for å utveksle kompetanse, erfaringer og ideer angående undervisningsplaner, didaktikk og veiledningsfaglige spørsmål som anvendes i forskjellige teoretiske fag og i praksis. Foreløpig er vi alle i en gruppe , men ser på mulighetene for å endre dette om det blir mange deltakere.  Kontaktperson for gruppen er styremedlem Marthe Lyngås Eklund som til daglig jobber med veiledning ved Universitetet i Sør Øst Norge (USN). 

Fredag 22. januar kl 13.30 - 15.00

Meld din interesse på epost til nosco.no@gmail.com for mer informasjon og lenke til arrangementet.

bibliotek
Skjermbilde 2020-09-23 kl. 14.01.48.png

Bli kjent med veiledere i Europa

Er du medlem og har lyst å bli kjent med veiledere utenfor Norge? ANSE, paraplyorganisasjonen for de nasjonale veiledningsorganisasjonene, tilrettelegger for at vi kan utveksle erfaringer og kunnskap over landegrensene gjennom såkalte International Intervision Groups (IIG). 

Lørdag 30. januar kl 09.00 arrangerer ANSE et uformelt Zoom møte for alle som er med i en IIG, eller som lurer på om de kanskje kunne tenke seg å bli medlem i en IIG en gang.  

Meld din interesse på epost til nosco.no@gmail.com

Februar

SELVMEDFØLELSE OG RELASJONSKOMPETANSE

Bli med på workshop med May Kunz. Hun har undervist på veilederutdanningen ved Høgskolen i Innlandet, men valgte i fjor høst å si opp for å følge sin store drøm om å studere psykologi. Hun jobber også som yoga og quigong lærer.

 

I denne workshopen jobber vi med begrepet selvmedfølelse, og betydningen av selvmedfølelse i utviklingen av relasjonskompetanse. Det vil bli en god blanding av faglig stoff og konkrete øvelser. 

 Torsdag 18. februar kl. 19.00 - 21.00

Pris: kr 200 for medlemmer og kr 500 for ikke-medlemmer

Vipps #609035 - Veiledernettverket NOSCO

For påmelding send en epost til nosco.no@gmail.com innen 15. februar

constellations.png

Workshop: constellations/oppstilling

ANSE - vår europeiske samarbeidspartner, arrangerer gratis workshop i det digitale verktøyet Constellation Board. Her vil man få en innføring i hvordan man kan jobbe digitalt med oppstilling som metode. Hva trenger man for at det skal bli meningsfullt for våre veisøkere? 

I workshopen vil man få en felles presentasjon i plenum, før man deles opp i mindre grupper hvor man utforsker praktisk bruk. Siste del av workshopen settes av til spørsmål og svar, slik at deltakerne opplever seg klare til å prøve ut i egen praksis. 

Onsdag 24. februar kl 16.00 -19.00 - begrenset antall plasser 

Workshopen er åpen for medlemmer i Veiledernettverket NOSCO. 

For mer informasjon: nosco.no@gmail.com

Medlemskveld- Ordet fritt 

Velkommen til en uformell medlemskveld hvor vi kan dele med hverandre og reflektere sammen om temaer vi bringer inn.  Denne gangen har vi valgt å ikke ha et spesielt tema for medlemskvelden, vi har helt blanke ark og skaper kvelden sammen.

Torsdag 25. februar kl 19.30 - 21.00

Meld din interesse på epost til nosco.no@gmail.com så mottar du lenke til arrangementet. 

Kveldens vert : Marthe Lyngås Eklund

Mars

aula

Generalforsamling

Årets generalforsamling avholdes digitalt via Zoom. 

Torsdag 18. mars kl 19.00 - 21.00

Innkalling er sendt ut torsdag 25. februar og inneholder saksliste og 7 vedlegg:

styrets årsberetning, regnskap 2020, revisors rapport, budsjett 2021-2023

handlingsplan 2021-2023, innstillinger valg og forslag vedtektsendringer. 

Ta kontakt hvis du ikke har mottatt dette. 

Påmelding til generalforsamling innen 17. mars kl 12.00 til nosco.no@gmail.com

 

Alle medlemmer har møte og talerett, kun sertifiserte medlemmer har stemmerett. 

constellations.png

Workshop: constellations/oppstilling

ANSE - vår europeiske samarbeidspartner, arrangerer gratis workshop i det digitale verktøyet Constellation Board. Her vil man få en innføring i hvordan man kan jobbe digitalt med oppstilling som metode. Hva trenger man for at det skal bli meningsfullt for våre veisøkere? 

I workshopen vil man få en felles presentasjon i plenum, før man deles opp i mindre grupper hvor man utforsker praktisk bruk. Siste del av workshopen settes av til spørsmål og svar, slik at deltakerne opplever seg klare til å prøve ut i egen praksis. 

Mandag 22. mars kl 16.00 -19.00 - begrenset antall plasser 

Workshopen er åpen for medlemmer i Veiledernettverket NOSCO. 

For mer informasjon: nosco.no@gmail.com

Veiledning i overganger

Våre samarbeidspartnere USN og Hinn arrangerer digitalt fagseminar

Tirsdag 23. mars kl 10.00 - 15.00

 

Program for dagen
10.00: Velkommen til åpent seminar
10.15 – 12.00: Sonja Susnic: modell for problemløsning i overgangsfaser
12.00 – 12.45: Lunsj
12.45 - 14.30: Kristina Mariager-Anderson: At blive på sporet – strategier og metoder i møte med unge i overganger
14.30: Oppsummerende dialog med «salen»

Seminaret er åpent og gratis for medlemmer i Veiledernettverket NOSCO

Påmelding til erik.haug@inn.no

jernbanespor

Medlemskveld - Fortellinger 

Hvordan kan vi bruke fortellinger som utgangspunkt for refleksjon i veiledning? Dette ønsker vi å reflektere sammen om med dere på denne medlemskvelden. 

Torsdag 25. mars kl 19.30 - 21.00

Meld din interesse på epost til nosco.no@gmail.com så mottar du lenke til arrangementet. 

Kveldens vert : Anne Marit Naustvik

Bli kjent med veiledere i Europa

Er du medlem og har lyst å bli kjent med veiledere utenfor Norge? ANSE, paraplyorganisasjonen for de nasjonale veiledningsorganisasjonene, tilrettelegger for at vi kan utveksle erfaringer og kunnskap over landegrensene gjennom såkalte International Intervision Groups (IIG). 

Lørdag 27. mars kl 09.00 arrangerer ANSE et uformelt Zoom møte for alle som er med i en IIG, eller som lurer på om de kanskje kunne tenke seg å bli medlem i en IIG en gang.  

Meld din interesse på epost til nosco.no@gmail.com

Skjermbilde 2020-09-23 kl. 14.01.48.png
ST.jpg

En refleksjonsmetode i veiledning

Bli med på workshop med Sidsel Tveiten. Hun jobber som professor ved Oslo Met og har gitt ut flere fagbøker om veiledning som fag og metode.

Workshopen er en innføring i og utprøving av refleksjonsmetoden som ligger til grunnlag for hennes artikkel i Sykepleien som publiserers i løpet av høsten 2020. Artikkelen

presenterer både forskning og utprøving knyttet til metoden.

Meld din interesse på epost: nosco.no@gmail.com

PRIVAT - PERSONLIG - PROFESJONELL

Bli med på workshop med Grete Salicath Halvorsen. Hun underviser på veilederutdanningen ved Høgskolen i Innlandet og hennes doktorgradsarbeid omhandlet anerkjennelse, relasjon og refleksjon. 

I denne workshopen setter vi fokus på hva er det egentlig som "virker" i veiledning? 

og ser på det i lys av vår profesjonelle rolle som veiledere. 

Workshopen settes opp ulike steder i Norge i løpet av høsten 2021.

Meld din interesse på epost: nosco.no@gmail.com

KREATIVE METODER I VEILEDNING 

Bli med på workshop med Gunn Brigitte Danielsen. Hun jobber som universitetslektor på Universitetet i Stavanger, tverrfaglig veileder og dramapedagog. 

 

Workshopen består av 2 deler, som kan tas hver for seg, og gir en introduksjon til enkle metoder som engasjerer hele mennesket med hode, hjerte og kropp. Ved å bruke kreative metoder, vil man lettere få tilgang til flere perspektiv og nye erkjennelser.

 

Del 1:   Aktive vurderingsøvelser og levende stoler

Del 2:  Kort og dyrefigurer

Workshopen settes opp ulike steder i Norge i løpet av høsten 2021

 

Meld din interesse på epost: nosco.no@gmail.com