top of page
Hvem kan bli medlem? 

Veiledernettverket NOSCO er åpent for alle som er interessert i veiledning som fag og metode. Noen jobber med veiledning til daglig, mens andre er opptatt av veiledning på andre måter.

 

Vi er et tverrfaglig nettverk, og våre medlemmer kommer fra ulike felt, ulike profesjoner og ulike veiledningstradisjoner.  Vi er overbevist om at mangfoldet gjør oss sterkere og bedre, vi har mye å lære av hverandre.

Så er du opptatt av veildning på en eller annen måte - så er du hjertelig velkommen som medlem i nettverket. 

Hvordan blir jeg medlem? 

Du melder deg inn ved å sende en e-post til nosco.no@gmail.com eller fylle ut kontaktskjemaet nederst på denne siden. 

Medlemskapet er personlig og går pr. kalenderår. Medlemskapet forlenges automatisk, og utmelding skjer ved skriftlig melding til nosco.no@gmail.com

Vi skiller mellom sertifiserte og ikke-sertifiserte medlemmer. Les mer om hvordan du blir et sertifisert medlem her: Hvordan bli et sertifisert medlem?

Hva koster det? 

Medlemsavgiften bestemmes av generalforsamlingen og er for 2021: 

  • Standard medlemskap kr 500,-   

  • Student medlemskap kr 350,-     

  • Pensjonist medlemskap kr 350,- 

Medlemsavgiften betales fortrinnsvis via VIPPS - Søk opp Veiledernettverket NOSCO

på nummer 60 90 35 og velg "varen" medlemskap. 

 

Hva får du igjen? 
Medlemskveld (4).png

Medlemskvelder

Omtrent 1 gang i måneden arrangerer vi digitale medlemskvelder. Her reflekterer vi sammen, inspirerer hverandre og lærer kanskje noe nytt.

Medlemskveld (7).png

Sertifisering

Vi har sertifiseringsordning av veiledere. Du kan sertifisere deg etter nasjonal og /eller europeisk standard

Medlemskveld (6).png

Nettverk med Europa

Vår europeiske samarbeidspartner legger til rette for samarbeid over grensene gjennom blant annet ANSE sommeruniversitet og europeiske veiledning-/ utviklingsgrupper

Medlemskveld (3).png

Fagprater

1-3 ganger i året arrangerer vi digitale fagprater. Gjestene våre er mennesker som har bidratt til veiledningsfeltet på ulike måter. Gjerne gjennom litteratur, forskning eller lang praksis.

12.png

Utviklingsgrupper

Vi legger til rette for at våre medlemmer kan treffes i fysiske eller digitale veiledning -/ utviklingsgrupper

Medlemskveld (2).png

Talent Talks
 

Vår europeiske samarbeidspartner tilbyr 3-5 ganger i året gratis digitale workshops og foredrag fra hele Europa

Medlemskveld (5).png

Workshops

Vi arrangerer workshoper med ulike workshopledere og ulike tema som er aktuelle innenfor veiledning som fag og metode. Reduserte priser for medlemmer

Medlemskveld (8).png

Svensk samarbeid

Vi samarbeider med vår svenske søsterforening, og alle deres arrangement er åpne for våre medlemmer

11.png

ANSE Journal
 

Gratis tilgang til ANSE Journal. Et digitalt tidsskrift for veiledning i Europa.

 

 

Medlemskveld (9).png
bottom of page