STYRET 2021 - 2022

Gunn Brigitte Danielsen

Leder

ANSVAR

Internasjonal kontakt

Kontakt utviklingsgrupper - Livslang læring

Veiledning på den digitale plattform

Hjemmesiden

KONTAKT

975 40 338

post@spillopperiet.no

Arild Stensland

Nestleder

ANSVAR

Nasjonal redaktør ANSE journal

Nyhetsbrev

 

KONTAKT

404 02 748

arild@iav.no

Marthe Lyngås Eklund

Sekretær

ANSVAR
Kontakt for høyere utdanning

 

 

 

 

KONTAKT

922 93 389

marthe.eklund@usn.no

Anne Marit Naustvik

KASSERER

 

ANSVAR

Sosiale medier

Vipps

 

KONTAKT

412 34 131

anne.marit.naustvik@lyse.net

Johanne Seierstad

STYREMEDLEM

ANSVAR

Studentkontakt

Hjemmesiden

KONTAKT

943 65 550

johanne.seierstad@gmail.com

Lise Gladhus

STYREMEDLEM

ANSVAR

Kontakt for høyere utdanning

Hjemmesiden

KONTAKT

906 29 828

lise.gladhus@usn.no

Marianne Carlsson

VARAMEDLEM

 

KONTAKT

995 44 185

marianne.carlsson@inn.no

© Nosco2020