top of page

STYRET 2023 - 2024

MBMultimedia-000101-4732.jpg

Leder

ANSVAR

Internasjonal kontakt

KONTAKT

975 40 338

gunnbrigitte@hotmail.com

IMG_4712.JPG

Styremedlem

ANSVAR
Utviklingsgrupper

Studentkontakt

 

 

KONTAKT

943 65 550

johanne.seierstad@gmail.com

Lise_Gladhus.jpeg

Kasserer

ANSVAR
Kontakt for høyere utdanning

Kontakt Samarbeidspartnerer

 

KONTAKT

906 29 828

lise.gladhus@usn.no

Elin Markestad_farger.jpg

Styremedlem

Elin Birkeland Markestad

ANSVAR
 

Sertifisering

Studentkontakt

 

KONTAKT

elin.markestad@vid.no

Profilbilde May.jpg

Referent

May Kunz

ANSVAR

Kontakt for høyere utdanning

Kontakt Samarbeidspartnerer

Sertifisering

 

KONTAKT

may.kunz@inn.no

Profilbilde Ingvild Ørnsrud.jpg

Styremedlem

Ingvild Halland Ørnsrud

ANSVAR
Utviklingsgrupper

 

 

KONTAKT

ingvild.ornsrud@bergen.kommune.no

Utvalg

I tillegg til styret har vi for tiden to ulike utvalg i Nettverket. 

Kvalitetsutvalget

Jobber med den kontinuerlige kvalitetsutviklingen i nettverket. De møtes 2-4 ganger i året, og leverer innspill til styret på ulike områder relatert til kvalitet og kvalitetsikringsprosesser. De bistår også sertifiseringsansvarlig i tvilstilfeller. 

Medlemmer 2022

Sidsel Tveiten, Lise Gladhus og Gunn Brigitte Danielsen

Arbeid gjort i 2021

  • Utarbeidet ny tekst om NOSCO på ANSE sine sider

  • Gjennomgang av sertifiseringskrav og sertifiseringsrutiner

  • Kartlegging og gjennomgang av krav til veilederutdanningene i Norge

  • Utarbeidet krav til meta-veiledere

Valgkomitéen

Jobber med å finne kandidater til de ulike vervene i nettverket. Representanter til valgkomitéen velges av generalforsamlingen.

Medlemmer 2022

Sidsel Tveiten og Arild Stensland

Verv i ANSE
Association of National organisations for Supervision in Europe

ANSE Expert Quality Group (7 experts)

  • Et rådgivende organ til styret og generalforsamlingen i ANSE. Ansvarsområde å kartlegge de ulike kvalitetstandardene som er i de ulike medlemslandene i dag, for å komme med innspill til en ny minstestandard for kvalitet i ANSE. Dette innebærer blant annet å revidere dagens ANSE standard, og utvide denne til også å inkludere livslang læring. 

  • Gunn Brigitte Danielsen sitter i utvalget for Norge, og representerer også Sverige, Island og Irland.

ANSE Journal Editorial Board

  • ANSE journal er et digitalt europeisk tidsskrift som utgis 2-3 ganger i året. Bidragsytere er fra ANSEs nasjonale medlemsorganisasjoner. Målet er å være et verktøy for å fremme mer samarbeid, erfaringsutveksling og kvalitet på tvers av Europa 

  • Jan Sjøberg 

bottom of page