STYRET 2021 - 2022

MBMultimedia-000101-4732.jpg

Leder

ANSVAR

Internasjonal kontakt

Kontakt utviklingsgrupper - Livslang læring

Veiledning på den digitale plattform

Hjemmesiden

KONTAKT

975 40 338

gunn@prosessakademiet.no

received_179961066274355.jpeg

Kasserer

Anne Marit Naustvik

ANSVAR
Sosiale medier

Vipps

 

 

KONTAKT

412 34 131

anne.marit.naustvik@lyse.net

Skjermbilde 2021-10-22 kl. 12.53.09.png

VARA

Marianne Reinfjell Carlsson

 

KONTAKT

995 44 185

marianne.carlsson@inn.no

Arild 3.jpg

Nestleder

ANSVAR

Nasjonal redaktør ANSE journal

Nyhetsbrev

 

KONTAKT

404 02 748

arild@iav.no

IMG_4712.JPG

Styremedlem

ANSVAR
Studentkontakt

 

 

 

KONTAKT

943 65 550

johanne.seierstad@gmail.com

IMG_4403.jpg

Sekretær

ANSVAR
Kontakt for høyere utdanning

 

 

 

 

KONTAKT

922 93 389

marthe.eklund@usn.no

Lise_Gladhus.jpeg

Styremedlem

ANSVAR
Kontakt for høyere utdanning

Sertifisering

 

 

KONTAKT

906 29 828

lise.gladhus@usn.no

Utvalg

I tillegg til styret har vi for tiden to ulike utvalg i Nettverket. 

Kvalitetsutvalget

Jobber med den kontinuerlige kvalitetsutviklingen i nettverket. De møtes 2-4 ganger i året, og leverer innspill til styret på ulike områder relatert til kvalitet og kvalitetsikringsprosesser. De bistår også sertifiseringsansvarlig i tvilstilfeller. 

Medlemmer 2021

Sidsel Tveiten, Ireen Ruud, Lise Gladhus og Gunn Brigitte Danielsen

Arbeid 2021

  • Utarbeidet ny tekst om NOSCO på ANSE sine sider

  • Gjennomgang av sertifiseringskrav og sertifiseringsrutiner

  • Kartlegging og gjennomgang av krav til veilederutdanningene i Norge

  • Utarbeide krav til meta-veiledere

Valgkomitéen

Jobber med å finne kandidater til de ulike vervene i nettverket. Representanter til valgkomitéen velges av generalforsamlingen.

Medlemmer 2021

Grete S. Halvorsen og Ireen Ruud

Verv i ANSE
Association of National organisations for Supervision in Europe

ANSE Expert Quality Group (7 experts)

  • Et rådgivende organ til styret og generalforsamlingen i ANSE. Ansvarsområde å kartlegge de ulike kvalitetstandardene som er i de ulike medlemslandene i dag, for å komme med innspill til en ny minstestandard for kvalitet i ANSE. Dette innebærer blant annet å revidere dagens ANSE standard, og utvide denne til også å inkludere livslang læring. 

  • Gunn Brigitte Danielsen sitter i utvalget for Norge, og representerer også Sverige, Island og Irland.

ANSE Journal Editorial Board

  • ANSE journal er et digitalt europeisk tidsskrift som utgis 2-3 ganger i året. Bidragsytere er fra ANSEs nasjonale medlemsorganisasjoner. Målet er å være et verktøy for å fremme mer samarbeid, erfaringsutveksling og kvalitet på tvers av Europa 

  • Jan Sjøberg