top of page

Kvalitet og etikk i Veiledernettverket NOSCO

Veiledernettverket Nosco legger til grunn tilsvarende prinsipper for Kvalitet og Etikk som ANSE, noe som er uttrykt i formålsparagrafen i vedtektene til Veiledernettverket Nosco.

 

Målet med veiledning er blant annet å bidra til utvikling av kvalitet i yrkesutøvelse, ved veiledning som bidrag til utvikling av mennesker / ansatte og dermed organisasjoner i et livsløpsperspektiv.

Organisasjonsnivå

Veiledernettverket Nosco vil opptre i samsvar med Menneskerettighetserklæringen (United Nations, UNDHR) og Europeiske konvensjoner om menneskerettigheter (ECHR) og norsk lov. Dette innebærer at alle mennesker skal behandles med lik respekt og i overensstemmelse med fundamentale menneskerettigheter på en rettferdig og sensitiv måte og bli verdsatt for sin integritet.

Veiledernettverket har utarbeidet egne retningslinjer for god etisk praksis for våre veiledere, og disse inngår i våre sertifiseringsordninger.​

Veiledernettverket NOSCO har utarbeidet egne kvalitetssikringsrutiner for sine prosesser innefor medlemskap, sertifisering og resertifisering som sørger for at krav oppfylles, dokumenteres og lagres trygt. 

Før inngåelse av samarbeid med andre organisasjoner skal krav til kvalitet og etisk praksis i den aktuelle organisasjonen vurderes og godkjennes av styret. ​

Individnivå

​Veiledernettverket NOSCO legger følgende retningslinjer til grunn for god etisk praksis

Skjermbilde 2020-11-07 kl. 19.09.19.png
Skjermbilde 2020-11-07 kl. 19.09.32.png
Skjermbilde 2020-11-07 kl. 19.09.44.png
bottom of page