top of page
Bøker

Her deler vi informasjon om bøker som kan være aktuelle for deg som er interessert i veiledning som fag og metode. 

Siden er under oppbygging, så tips oss gjerne om bøker som du har lyst å anbefale videre. 

Gode fagfolk vokser.jpeg

Greta Marie Skau

Gode fagfolk vokser

En bok om hva personlig kompetanse er og hvordan den utvikles. 

  • utviklingen av det personlige som en nødvendig del av vår tids kompetansebygging

  • møtet med andre som yrkesutøvelse

  • kommunikasjon og konflikthåndtering

  • profesjonsutdanningenes rolle

  • oppmerksomt nærvær (mindfulness) og personlig kompetanse

Boken er relevant for de som utdanner seg eller arbeider innen helse-, sosial- eller medisinske fag, lærer- og barnehagelærer og de som tar videreutdanning innen disse fagområdene, f.eks. innen veiledning.

jakten-pa-dommekraft.jpeg

Marie Aakre

Jakten på dømmekraft

"Denne boken handler ikke direkte om veiledning, men er en bok som har gitt meg mye påfyll i egen rolle og i arbeidet mitt som profesjonsveileder" sier et av våre medlemmer. 

Boken handler om utfordringer i hverdagsetikken. Personlig vurderingsevne og kloke handlingsvalg utvikles når fagkunnskap, inntrykk og erfaringer reflekteres kontinuerlig. Vi lærer ikke av erfaring, men av refleksjoner over erfaring. Profesjonsansvaret krever meningers mot og tydelighet når det gjelder.

unnamed.jpg

ANSEs forskningskonferanse

Inspire and be inspire

I forbindelse med ANSEs forskningskonferanse i Budapest, Ungarn (2015) ble det lagt frem 22 ulike forskningsartikler innenfor faget veiledning og coaching i Europa. Disse bidragene er i etterkant blitt samlet i boken "Inspire and be inspired".

 

Boken er produsert i tett samarbeid med  ANSE, the Faculty of Humanities of Károli-Gáspár University, Budapest, and the Hungarian and German Associations for Supervision and Coaching.

 

Målet med boken er å inspirere veiledere like mye som forskere er inspirert av dem.

vei.jpeg

Sidsel Tveiten

Veiledning mer enn ord

I Veiledning mer enn ord utdypes veiledning som begrep, veiledningens grenseområder og veiledning som pedagogisk virksomhet, både i grupper og individuelt på ulike fagområder og i ulike profesjoner.

 I del 2 beskrives en ny metode for refleksjon og veiledning i tverr-profesjonell samhandling.

 

Boken inneholder flere caser, refleksjonsoppgaver og eksempler i tillegg til metoder for studentveiledning i praksis. 

bottom of page