Bøker

Inspire and be inspired

I forbindelse med ANSEs forskningskonferanse i Budapest, Ungarn (2015) ble det lagt frem 22 ulike forskningsartikler innenfor faget veiledning og coaching i Europa. Disse bidragene er i etterkant blitt samlet i boken "Inspire and be inspired". Boken er produsert i tett samarbeid med  ANSE, the Faculty of Humanities of Károli-Gáspár University, Budapest, and the Hungarian and German Associations for Supervision and Coaching. Målet med boken er å inspirere veiledere like mye som forskere er inspirert av dem.