HØSTEN 2020

Vi er stolte over å presentere et variert og spennende program for høsten 2020. Grunnet de usikre tider med covid19 pandemi, har vi valgt og kun kjøre digitale arrangement i høst.

Vi håper å kunne tilby fysiske treff igjen våren 2021. 

SEPTEMBER

Medlemskveld - bli kjent

Er du medlem og lurer på hvem andre som er det? Eller tenker du på å bli medlem?

Da er du hjertelig velkommen på en uformell digital medlemskveld. Her blir det muligheter for å bli bedre kjent med hverandre, stille spørsmål og komme med ønsker for nettverket. 

Treffet foregår digitalt på Zoom torsdag 17. september kl 19.30 -20.30

Meld din interesse på epost til nosco.no@gmail.com så mottar du lenke til arrangementet. 

 

Gamle, nye og fremtidige medlemmer er hjertelig velkommen. 

Skjermbilde 2020-09-23 kl. 14.01.48.png

Bli kjent med veiledere i Europa

Er du medlem og har lyst å bli kjent med veiledere utenfor Norge? ANSE, paraplyorganisasjonen for de nasjonale veiledningsorganisasjonene, tilrettelegger for at vi kan utveksle erfaringer og kunnskap over landegrensene gjennom såkalte International Intervision Groups (IIG). 

Lørdag 26. september kl 09.00 arrangerer ANSE et uformelt Zoom møte for alle som er med i en IIG, eller som lurer på om de kanskje kunne tenke seg å bli medlem i en IIG en gang.  

For mer informasjon og påmelding, trykk på knappen under her.  

Etikk i veiledning - helt konkret

Veiledernettverket Innlandet arrangerer digitale fagdager om Etikk i veiledning. Medlemmer i Veiledernettverket Nosco er velkomne til å delta. 

Workshopholder er Anne Holm Nordhagen, universitetslektor og programkoordinator for master i karriereveiledning ved Universitetet i Sørøst-Norge. Workshopen er praksisnær og teori knyttes tett opp til hvordan etikken kan ivaretas i praksis - i både fysiske og digitale veiledningsmøter. 

Workshopen foregår digitalt via ZOOM og det veksles mellom å jobbe i plenum og i mindre grupper. 

Tirsdag 29. og onsdag 30. september kl 09.00 - 11.00 

Arrangementet er gratis. 

Påmelding på epost til may.kunz@hotmail.com innen 27. september. 

OKTOBER

Ulike nivåer for refleksjon i veiledning

Bli med på workshop med Jan Sjøberg. Han jobber til daglig som psykologspesialist, integrativ terapeut og veileder.

I denne workshopen får du en innføring i Hilarion Petzolds modell for metahermeneutisk tripleks refleksjon, presentert gjennom eksempler fra praksis. 

Alle som deltar får tilsendt den norske utgaven av Jans artikkel som sto på trykk i siste utgave av ANSE Journal: "Triplex Reflection from Integrative Supervision a model for knowledge- and practice development"

Workshopen foregår digitalt via Zoom, og går over 2 ganger.

Torsdag 15. og 22. oktober kl 19.00 -20.30

Pris: kr 300 for medlemmer og kr 600 for ikke-medlemmer 

Vipps #609035 - Veiledernettverket NOSCO

Påmelding: nosco.no@gmail.com innen  1. oktober 2020

NOVEMBER

SELVMEDFØLELSE OG RELASJONSKOMPETANSE

Bli med på workshop med May Kunz. Hun underviser på veilederutdanningen ved Høgskolen i Innlandet, og som yoga og quigong lærer.

 

I denne workshopen jobber vi med begrepet selvmedfølelse, og betydningen av selvmedfølelse i utviklingen av relasjonskompetanse. Det vil bli en god blanding av faglig stoff og konkrete øvelser. 

Workshopen foregår digitalt via Zoom torsdag 12. november kl. 19.00 - 21.00

Pris: kr 200 for medlemmer og kr 500 for ikke-medlemmer

Vipps #609035 - Veiledernettverket NOSCO

For påmelding send en epost til nosco.no@gmail.com innen 26. oktober 2020

IMG_4403.jpg

FAGLIG VEILEDNING I PRAKSIS

Bli med på workshop med Marthe Lyngås Eklund. Hun er 1. lektor ved universitetet i Sørøst Norge og jobber med faglig veiledning.  

I denne workshopen vil vi fokusere på hva det vil si å veilede studenter i praksis.  

Workshopen foregår digitalt via Zoom torsdag 26. november kl 14.00 -15.30

Pris: kr 200 for medlemmer og kr 500 for ikke-medlemmer

Vipps #609035 - Veiledernettverket NOSCO

Påmelding: nosco.no@gmail.com innen 10. november 2020

FREMOVER

PRIVAT - PERSONLIG - PROFESJONELL

Bli med på workshop med Grete Salicath Halvorsen. Hun underviser på veilederutdanningen ved Høgskolen i Innlandet og hennes doktorgradsarbeid omhandlet anerkjennelse, relasjon og refleksjon. 

I denne workshopen setter vi fokus på hva er det egentlig som "virker" i veiledning? 

og ser på det i lys av vår profesjonelle rolle som veiledere. 

Workshopen settes opp ulike steder i Norge i løpet av 2021.

Pris: kr 200 for medlemmer og kr 600 for ikke-medlemmer

 

Meld din interesse på epost: nosco.no@gmail.com

KREATIVE METODER I VEILEDNING 

Bli med på workshop med Gunn Brigitte Danielsen. Hun jobber som universitetslektor på Universitetet i Stavanger, tverrfaglig veileder og dramapedagog. 

 

Workshopen består av 2 deler, som kan tas hver for seg, og gir en introduksjon til enkle metoder som engasjerer hele mennesket med hode, hjerte og kropp. Ved å bruke kreative metoder, vil man lettere få tilgang til flere perspektiv og nye erkjennelser.

 

Del 1:   Aktive vurderingsøvelser og levende stoler

Del 2:  Kort og dyrefigurer

Workshopen settes opp ulike steder i Norge i løpet av 2021

Pris: kr 200 for medlemmer og kr 600 for ikke-medlemmer pr del. For begge delene kr 350 og kr 1050.

 

Meld din interesse på epost: nosco.no@gmail.com

ANNERKJENNELSE I VEILEDNING

Bli med på workshop med Grete Salicath Halvorsen. Hun underviser på veilederutdanningen ved Høgskolen i Innlandet og hennes doktorgradsarbeid omhandlet anerkjennelse, relasjon og refleksjon. 

I denne workshopen setter vi fokus på  anerkjennelse i veilederrollen, og utforsker samspillet mellom forståelse og relasjon. 

 

Workshopen settes opp ulike steder i Norge i løpet av 2021

Pris: kr 200 for medlemmer og kr 600 for ikke-medlemmer

Meld din interesse på epost: nosco.no@gmail.com

© Nosco2020