top of page

 2020

Februar

Dialog og historiefortelling i veiledning

Bli med på workshop med Rita Jacqueline. Hun jobber som foredragsholder, terapeut, karriereveileder og podkastvert i Askepodden.

Få med deg en spennende, kreativ og lærerik workshop. Du vil garantert bli smittet av hennes store engasjement og genuine interesse for mennesker og menneskemøter. Her vil det være mye å ta med seg hjem til bruk i eget arbeid med mennesker og i veiledningssammenheng.  

Workshopen holdes i Stavanger. 

13. februar kl 18.00 -21.30

Medlemmer kr 250,-   Ikke-medlemmer kr 350,- 

For påmelding send en epost til nosco.no@gmail.com innen 1. februar 

rita.jpg

Mars

4 NIVÅER FOR LYTTING

Bli med på workshop med Gunn Brigitte Danielsen. Hun jobber som universitetslektor ved Universitetet i Stavanger og som tverrfaglig veileder i Spillopperiet AS.

Å være en god lytter, er en nøkkelkompetanse for en veileder. Her blir du introdusert til 4 ulike nivåer for lytting basert på Otto Scharmer og Teori U. 

Workshopen foregår digitalt via Zoom, og består av faglig påfyll, refleksjon og aktive øvelser. 

Onsdag 17. juni kl 19.30 -21.00

Workshopen er gratis og åpen for alle som er interesserte i faget veiledning. 

For påmelding send en epost til nosco.no@gmail.com innen

16. juni kl.12.00

4 NIVÅER FOR LYTTING

Bli med på workshop med Gunn Brigitte Danielsen. Hun jobber som universitetslektor ved Universitetet i Stavanger og som tverrfaglig veileder i Spillopperiet AS.

Å være en god lytter, er en nøkkelkompetanse for en veileder. Her blir du introdusert til 4 ulike nivåer for lytting basert på Otto Scharmer og Teori U. 

Workshopen foregår digitalt via Zoom, og består av faglig påfyll, refleksjon og aktive øvelser. 

Tirsdag 31. mars kl 19.30 -21.00

Workshopen er gratis og åpen for alle som er interesserte i faget veiledning. 

For påmelding send en epost til nosco.no@gmail.com innen 30.mars kl.12.00

Mai

April

KEEP DISTANCE TO YOUR THOUGHTS -

 STAY CONNECTED TO YOUR INNER BEING

Bli med på workshop med Dr. Barbara Ebetsberger fra Italia. Hun jobber som psykolog, psykoterapeut og veileder. 

Workshopen foregår digitalt via Zoom. 

Lørdag 23. mai kl 09.30 -11.00

Workshopen er gratis og åpen for alle som er interesserte i faget veiledning. 

For påmelding send en epost til nosco.no@gmail.com innen 22. mai kl.12.00

Juni

REFLECTIVE TOOLS IN SUPERVISION

Bli med på workshop med Dr. Eva Nemes fra Ungarn. Hun er leder for veilederutdanningen v/ KRE Universitetet i Budapest. Tema for hennes pågående doktorgradsarbeid og forskning er "Refleksjon"

 

Workshopen foregår digitalt via Zoom, og går over 2 ganger.

 

Mandag 8. og torsdag 11. juni kl 19.30 - 21.30

 

Workshopen er gratis og åpen for folk som er interesserte i faget veiledning. 

 

For påmelding send en epost til nosco.no@gmail.com innen 8. juni kl.16.00

4 NIVÅER FOR LYTTING

Bli med på workshop med Gunn Brigitte Danielsen. Hun jobber som universitetslektor ved Universitetet i Stavanger og som tverrfaglig veileder i Spillopperiet AS.

Å være en god lytter, er en nøkkelkompetanse for en veileder. Her blir du introdusert til 4 ulike nivåer for lytting basert på Otto Scharmer og Teori U. 

Workshopen foregår digitalt via Zoom, og består av faglig påfyll, refleksjon og aktive øvelser. 

Onsdag 17. juni kl 19.30 -21.00

Workshopen er gratis og åpen for alle som er interesserte i faget veiledning. 

For påmelding send en epost til nosco.no@gmail.com innen

16. juni kl.12.00

SEPTEMBER

Medlemskveld - bli kjent

Er du medlem og lurer på hvem andre som er det? Eller tenker du på å bli medlem?

Da er du hjertelig velkommen på en uformell digital medlemskveld. Her blir det muligheter for å bli bedre kjent med hverandre, stille spørsmål og komme med ønsker for nettverket. 

Treffet foregår digitalt på Zoom torsdag 17. september kl 19.30 -20.30

Meld din interesse på epost til nosco.no@gmail.com så mottar du lenke til arrangementet. 

 

Gamle, nye og fremtidige medlemmer er hjertelig velkommen. 

Skjermbilde 2020-09-23 kl. 14.01.48.png

Bli kjent med veiledere i Europa

Er du medlem og har lyst å bli kjent med veiledere utenfor Norge? ANSE, paraplyorganisasjonen for de nasjonale veiledningsorganisasjonene, tilrettelegger for at vi kan utveksle erfaringer og kunnskap over landegrensene gjennom såkalte International Intervision Groups (IIG). 

Lørdag 26. september kl 09.00 arrangerer ANSE et uformelt Zoom møte for alle som er med i en IIG, eller som lurer på om de kanskje kunne tenke seg å bli medlem i en IIG en gang.  

For mer informasjon og påmelding, trykk på knappen under her.  

Etikk i veiledning - helt konkret

Veiledernettverket Innlandet arrangerer digitale fagdager om Etikk i veiledning. Medlemmer i Veiledernettverket Nosco er velkomne til å delta. 

Workshopholder er Anne Holm Nordhagen, universitetslektor og programkoordinator for master i karriereveiledning ved Universitetet i Sørøst-Norge. Workshopen er praksisnær og teori knyttes tett opp til hvordan etikken kan ivaretas i praksis - i både fysiske og digitale veiledningsmøter. 

Workshopen foregår digitalt via ZOOM og det veksles mellom å jobbe i plenum og i mindre grupper. 

Tirsdag 29. og onsdag 30. september kl 09.00 - 11.00 

Arrangementet er gratis. 

Påmelding på epost til may.kunz@hotmail.com innen 27. september. 

OKTOBER

Ulike nivåer for refleksjon i veiledning

Bli med på workshop med Jan Sjøberg. Han jobber til daglig som psykologspesialist, integrativ terapeut og veileder.

I denne workshopen får du en innføring i Hilarion Petzolds modell for metahermeneutisk tripleks refleksjon, presentert gjennom eksempler fra praksis. 

Alle som deltar får tilsendt den norske utgaven av Jans artikkel som sto på trykk i siste utgave av ANSE Journal: "Triplex Reflection from Integrative Supervision a model for knowledge- and practice development"

Workshopen foregår digitalt via Zoom, og går over 2 ganger.

Torsdag 15. og 22. oktober kl 19.00 -20.30

Pris: kr 300 for medlemmer og kr 600 for ikke-medlemmer 

Vipps #609035 - Veiledernettverket NOSCO

Påmelding: nosco.no@gmail.com innen  14. oktober 2020

Medlemskveld

Etter medlemskvelden i september, kom det frem et ønske fra våre medlemmer om at det er viktig å kjenne på en tilhørighet og en opplevelse av et større fellesskap for oss som er opptatt av veiledning. Vi tilbyr derfor månedlige uformelle digitale medlemskvelder utover høsten. Kvelden ledes av en representant fra styret og det legges til rette for erfaringsutveksling, felles refleksjoner og utforsking av tema og begreper etter innspill fra dere. 

Zoom mandag 19. oktober kl 19.30 -21.00

Meld din interesse på epost til nosco.no@gmail.com så mottar du lenke til arrangementet. 

 

Kveldens vert: Gunn Brigitte Danielsen

NOVEMBER

SELVMEDFØLELSE OG RELASJONSKOMPETANSE

Bli med på workshop med May Kunz. Hun underviser på veilederutdanningen ved Høgskolen i Innlandet, og som yoga og quigong lærer.

 

I denne workshopen jobber vi med begrepet selvmedfølelse, og betydningen av selvmedfølelse i utviklingen av relasjonskompetanse. Det vil bli en god blanding av faglig stoff og konkrete øvelser. 

Workshopen foregår digitalt via Zoom torsdag 12. november kl. 19.00 - 21.00

Pris: kr 200 for medlemmer og kr 500 for ikke-medlemmer

Vipps #609035 - Veiledernettverket NOSCO

For påmelding send en epost til nosco.no@gmail.com innen 10. november 2020

Medlemskveld

Etter medlemskvelden i september, kom det frem et ønske fra våre medlemmer om at det er viktig å kjenne på en tilhørighet og en opplevelse av et større fellesskap for oss som er opptatt av veiledning. Vi tilbyr derfor månedlige uformelle digitale medlemskvelder utover høsten. Kvelden ledes av en representant fra styret og det legges til rette for erfaringsutveksling, felles refleksjoner og utforsking av tema og begreper etter innspill fra dere. 

Zoom tirsdag 17. november kl 19.30 -21.00

Meld din interesse på epost til nosco.no@gmail.com så mottar du lenke til arrangementet. 

 

Kveldens vert: Anne Marit Naustvik

Skjermbilde 2020-09-23 kl. 14.01.48.png

Bli kjent med veiledere i Europa

Er du medlem og har lyst å bli kjent med veiledere utenfor Norge? ANSE, paraplyorganisasjonen for de nasjonale veiledningsorganisasjonene, tilrettelegger for at vi kan utveksle erfaringer og kunnskap over landegrensene gjennom såkalte International Intervision Groups (IIG). 

Lørdag 21. november kl 09.00 arrangerer ANSE et uformelt Zoom møte for alle som er med i en IIG, eller som lurer på om de kanskje kunne tenke seg å bli medlem i en IIG en gang.  

Meld din interesse på epost til nosco.no@gmail.com

FAGLIG VEILEDNING I PRAKSIS

Bli med på workshop med Marthe Lyngås Eklund. Hun er førstelektor ved Universitetet i Sørøst Norge og jobber med faglig veiledning.  

I denne workshopen vil vi fokusere på hva det vil si å veilede studenter i praksis.

Workshopen tar utgangspunkt i et forskningsprosjekt Marthe har vært en del av og som har handlet om å finne ut av ressurser og utfordringer ved veiledning av studenter i praksis og hva som skal til for å styrke samarbeidet mellom student, skole og praksis.

Marthe har forsket på sykepleierstudenter, men erfaringene og funnene vil være gjenkjennbare og relevante innenfor andre profesjoner og praksisfelt hvor faglig veiledning utføres.

Det legges opp til en god blanding av formidling av funn, felles refleksjon og erfaringsutveksling. 

Workshopen foregår digitalt via Zoom torsdag 26. november kl 14.00 -15.30

Gratis deltakelse

Påmelding: nosco.no@gmail.com innen 24. november 2020

IMG_4403.jpg
DESEMBER

Medlemskveld

På årets siste medlemskveld får du mulighet for å bli bedre kjent med det digitale verktøyet padlet, og hvordan vi kan bruke det i veiledning. 

Vi tar for oss begrepet tradisjoner og ser det i sammenheng med vår personlige kompetanse.  Hvilke tradisjoner liker du? Hvilke kunne du godt vært foruten? Hvilke kunne du tenkt deg å skape?  

 

Zoom onsdag 9. desember kl 19.30 -21.00

Meld din interesse på epost til nosco.no@gmail.com så mottar du lenke til arrangementet. 

 

Kveldens vert: Gunn Brigitte Danielsen

Informasjonsmøte om utviklingsgrupper

Vi arrangerer et uformelt nettmøte for alle som er nysgjerrige på hva en utviklings-gruppe i Veiledernettverket NOSCO er. Her får du mulighet for å stille spørsmål og

høre erfaringer fra tidligere deltakere.

Deltakelse i en utviklingsgruppe gir dere mulighet for å lære av hverandre, inspirere hverandre, støtte hverandre og utfordre hverandre. 

Tirsdag 15. desember kl 14.00 - 15.00

Meld din interesse på epost til nosco.no@gmail.com så mottar du lenke til arrangementet. 

gruppe.jpg
workshops 2021.png
bottom of page