HØSTEN 2020

NIVÅER FOR REFLEKSJON I VEILEDNING

Bli med på workshop med Jan Sjøberg. Han jobber som psykolog, integrativ terapeut og veileder.

 

Juni 2020 publiseres hans artikkel om Hilarion Petzolds modell for metahermenutisk tripleks refleksjon i Anse Journal, og han vil i denne workshopen gi oss en innføring sammen med eksempler fra praksis. 

Workshopen foregår digitalt via Zoom, og går over 2 ganger i september:

Del 1: 10. september kl 19.00 - 21.00 og Del 2: 15. september kl 19.00 - 21.00

Pris: kr 300 for medlemmer og kr 600 for ikke-medlemmer

 

For påmelding send en epost til nosco.no@gmail.com innen 27. august

PRIVAT - PERSONLIG - PROFESJONELL

Bli med på workshop med Grete Salicath Halvorsen. Hun underviser på veilederutdanningen ved Høgskolen i Innlandet og hennes doktorgradsarbeid omhandlet anerkjennelse, relasjon og refleksjon. 

I denne workshopen setter vi fokus på hva er det egentlig som "virker" i veiledning? 

og ser på det i lys av vår profesjonelle rolle som veiledere. 

Workshopen settes opp i Drammen og Stavanger i uke 37

Pris: kr 200 for medlemmer og kr 600 for ikke-medlemmer

 

For påmelding send en epost til nosco.no@gmail.com innen 24. august 2020

SELVMEDFØLELSE OG RELASJONSKOMPETANSE

Bli med på workshop med May Kunz. Hun underviser på veilederutdanningen ved Høgskolen i Innlandet, og som yoga og quigong lærer.

 

I denne workshopen jobber vi med begrepet selvmedfølelse, og betydningen av selvmedfølelse i utviklingen av relasjonskompetanse. Det vil bli en god blanding av faglig stoff og konkrete øvelser. 

Workshopen foregår digitalt via Zoom mandag 9. november 2020

Pris: kr 200 for medlemmer og kr 500 for ikke-medlemmer

For påmelding send en epost til nosco.no@gmail.com innen 26. oktober 2020

KREATIVE METODER I VEILEDNING 

Bli med på workshop med Gunn Brigitte Danielsen. Hun jobber som universitetslektor på Universitetet i Stavanger, tverrfaglig veileder og dramapedagog. 

 

Workshopen består av 2 deler, som kan tas hver for seg, og gir en introduksjon til enkle metoder som engasjerer hele mennesket med hode, hjerte og kropp. Ved å bruke kreative metoder, vil man lettere få tilgang til flere perspektiv og nye erkjennelser.

 

Del 1:   Aktive vurderingsøvelser og levende stoler

Del 2:  Kort og dyrefigurer

Workshopen settes opp i Drammen, Stavanger og Lillehammer 2020/2021

Pris: kr 200 for medlemmer og kr 600 for ikke-medlemmer pr del. For begge delene kr 350 og kr 1050. 

IMG_4403.jpg

FAGLIG VEILEDNING I PRAKSIS

Bli med på workshop med Marthe Lyngås Eklund. Hun er 1. lektor ved universitetet i Sørøst Norge.  

I denne workshopen vil vi fokusere på hva det vil si å veilede studenter i praksis.  

Workshopen foregår digitalt på Zoom, og har en varighet på 2 timer. 

November 2020

Pris: kr 200 for medlemmer og kr 500 for ikke-medlemmer

FREMOVER

ANNERKJENNELSE I VEILEDNING

Bli med på workshop med Grete Salicath Halvorsen. Hun underviser på veilederutdanningen ved Høgskolen i Innlandet og hennes doktorgradsarbeid omhandlet anerkjennelse, relasjon og refleksjon. 

I denne workshopen setter vi fokus på  anerkjennelse i veilederrollen, og utforsker samspillet mellom forståelse og relasjon. 

 

Workshopen settes opp i Drammen, Stavanger og Lillehammer 2021

Pris: kr 200 for medlemmer og kr 600 for ikke-medlemmer

© Nosco2020