top of page

Artikler

Her deler vi informasjon om artikler som kan være aktuelle for deg som er interessert i veiledning som fag og metode. 

Siden er under oppbygging, så tips oss gjerne om artikler som du har lyst å anbefale videre. 

Refleksjon i praksis

Studiens hensikt er å få kunnskap om hvordan den profesjonelle hjelper kan utvikle sin evne til å forstå den andre. 

Grete S. Halvorsen skriver om den Profesjonelle forståelsen – av noen kalt empati – og at den krever evne til åpen- het, mottakelighet og refleksivitet

Skjermbilde 2020-09-09 kl. 23.14.09.png

Coaching av mennesker i system

Artikkelen har to hovedspor som innfallsvinkler:

- mennesket i en coaching-prosess, på individnivå.

- mennesket som en del av et system, på systemnivå.

 

Arild Stensland trekker forbindelser mellom individ- og systemnivå ved å gi innblikk i supervisjon, coaching og organisasjonsanalyse i og av bedrift (som delsystem)

Magma - 1/2006

coaching.png

Relasjonen mellom hjelper og hjelpesøker

En studie i forståelsens og anerkjennelsens betingelser og utviklingsmuligheter. Og tanken om at forståelse og anerkjennelse er to sider av samme sak.  

 

Doktorgradsavhandling av Grete S. Halvorsen

Skjermbilde 2020-09-09 kl. 23.29.28.png

Team, kvalitet og coaching

-et sosialpsykologisk bidrag til formulering av mål for coaching. 

 

Arild Stensland

Magma 5/2005

team.png
bottom of page