Utviklingsgrupper

LIVSLANG LÆRING - LÆRE HELE LIVET

Veiledernettverket NOSCO tror på viktigheten av livslang læring for veiledere. Kunnskap er ferskvare og krever at vi jevnlig får faglig påfyll og muligheter for refleksjon over praksis.

Vi er overbevist over at læring satt i system over tid, sammen med gode kollegaer er et godt utgangspunkt for å ivareta vår kompetanse. Derfor legger vi til rette for at våre medlemmer kan være med i utviklingsgrupper.

PRAKTISK INFO

Gruppene kan være lokale eller digitale, og bestå av 3-8 medlemmer. 

Kontrakt skrives for 1 år av gangen, og krever medlemsskap i veiledernettverket NOSCO. 

pr. mai 2020 har vi 2 lokale grupper i Stavanger regionen. 

Har du lyst å vite mer? Send en epost til nosco.no@gmail.com

© Nosco2020