top of page

Utviklingsgrupper

LIVSLANG LÆRING - LÆRE HELE LIVET

Veiledernettverket NOSCO tror på viktigheten av livslang læring for veiledere. Kunnskap er ferskvare og krever at vi jevnlig får faglig påfyll og muligheter for refleksjon over praksis.

Vi er overbevist over at læring satt i system over tid, sammen med gode kollegaer er et godt utgangspunkt for å ivareta vår kompetanse. Derfor legger vi til rette for at våre medlemmer kan være med i utviklingsgrupper.

Holding Plant

FORMÅLET

 • Profesjonsutvikling

  • Gruppen jobber strukturert og spesifikt med å videreutvikle deltakernes veilederkompetanse, både i form av teoretisk kunnskap, praktiske ferdigheter og personlige kompetanse 

 • Kvalitetssikring

  • Gruppen er en arena for å få veiledning på veiledning, og fungerer som en kvalitetssikring av den veiledningen som gis i praksis

 • Selvomsorg

  • Gruppen er et godt grunnlag for å forebygge utbrenthet, gjennom å være et fellesskap, et sted å få veiledning og  bli trygg i rollen 

PRAKTISK INFO

 • Kvalifikasjoner

  • sertifisert medlem i Veiledernettverket Nosco

 • Omfang

  • 3-8 medlemmer

  • Kontrakt skrives for 1 år av gangen

  • ca. 1 gang pr måned (8-10 ganger)

  • 2 - 3 timer pr gang

 • Sted​

  • Gruppene kan være lokale eller digitale​

Vi har flere utviklingsgrupper gående - ta kontakt for mer informasjon på nosco.no@gmail.com

Mann med bok
Stige Against Blå Vegg

STRUKTUREN

​​

 • Første del

  • Tune in 

  • Refleksjon rundt refleksjonsnotatet fra sist

  • Teori, tema, metode 

 • Andre del

  • ​Veiledning på veiledning 

 • Tredje del

  • Tune ut

  • Eventuelt

bottom of page