Om oss

Veiledernettverket NOSCO (Norwegian Organisation for Supervision and Co-Operation) er en ideell medlemsorganisasjon for folk som er interessert i faget veiledning og veiledning som metode.

Vi ønsker å være en samlende arena og et fellesskap for veiledere fra ulike veiledningstradisjoner. Vi tror på samarbeid mellom ulike miljøer for utvikling av fag og praksis. Vi tilbyr et fellesskap for faglig påfyll til våre medlemmer gjennom workshops, seminarer, fagartikler, utviklingsgrupper, erfaringsutveksling m.m

Veiledernettverket Nosco er siden 2006 Norges representant i paraplyorganisasjonen ANSE (Association of National organisations for Supervision in Europe), på linje med vel 20 tilsvarende nasjonale veiledernettverk i Europa, samlet med over 9000 medlemmer. Vår tilknytning til det europeiske Veiledernettverket ANSE gjør det mulig å delta i et faglig inspirerende miljø over landegrensene og holde oss oppdatert på fagets utvikling også i Europa.

 

ANSE Summeruniversity er møteplassen for veiledere fra hele Europa. En uke med faglig påfyll, nye perspektiv og nye bekjentskap. 

Medlemmer som tilfredsstiller ANSEs krav om akademisk utdanning og praksis kan motta internasjonal sertfisering som veileder gjennom sitt medlemsskap i Veiledernettverket NOSCO

NOSCO KPI.tif