top of page

Om oss

Veiledernettverket NOSCO (Norwegian Organisation for Supervision and Co-Operation) er en ideell medlemsorganisasjon for folk som er interessert i faget veiledning og veiledning som metode.

Vi ønsker å være en samlende arena og et fellesskap for veiledere fra ulike veiledningstradisjoner. Vi tror på samarbeid mellom ulike miljøer for utvikling av fag og praksis. Vi tilbyr et fellesskap for faglig påfyll til våre medlemmer gjennom workshops, seminarer, fagartikler, utviklingsgrupper, erfaringsutveksling m.m

Veiledernettverket Nosco er siden 2006 Norges representant i paraplyorganisasjonen ANSE (Association of National organisations for Supervision in Europe), på linje med vel 20 tilsvarende nasjonale veiledernettverk i Europa, samlet med over 9000 medlemmer. Vår tilknytning til det europeiske Veiledernettverket ANSE gjør det mulig å delta i et faglig inspirerende miljø over landegrensene og holde oss oppdatert på fagets utvikling også i Europa.

 

ANSE Summeruniversity er møteplassen for veiledere fra hele Europa. En uke med faglig påfyll, nye perspektiv og nye bekjentskap. 

Medlemmer som tilfredsstiller ANSEs krav om akademisk utdanning og praksis kan motta internasjonal sertfisering som veileder gjennom sitt medlemsskap i Veiledernettverket NOSCO. 

NOSCO KPI.tif

Vår grunnmur

Definisjon veiledning

Veiledning er en formell, relasjonell og pedagogisk istandsettingsprosess som har til hensikt at fokuspersonens mestringskompetanse styrkes gjennom en dialog basert på kunnskap og humanistiske verdier. 

(S. Tveiten; 2006)

Målgrupper

Veiledningen kan gis i gruppe eller individuell setting, og kan gis til enkeltpersoner, grupper og organisasjoner som ønsker å styrke sin mestringskompetanse på ulike områder. 

Veiledningskompetanse/ sertifisering

Veiledningskompetanse er ferskvare og krever livslang læring og praktisering for å opprettholdes på et høyt nivå. Sertifiseringsordning på ulike nivå bidrar til å kvalitetssikre og fremme en høy etisk og faglig standard på utøvelse av veiledning. 

- Nasjonalt nivå

- Europeisk nivå

Sertifisieringen er gyldig for 3 år av gangen, og krever dokumentasjon av livslang læring for re-sertifisering.  Livslang læring består av faglig utvikling, praksis og veiledning på veiledning. 

bottom of page