Videreutdanninger i veiledning

Det tilbys ulike videreutdanninger for veiledning i Norge i dag. Her har vi samlet de fleste. Trykk på lenken til det enkelte studie for å lese mer om hvert studie. 

Tverrfaglig veiledning - NTNU/Hinn

60 studiepoeng - deltid

Videreutdanning i veiledning er et tverrfaglig studium som har som mål å kvalifisere studentene til å kunne gi veiledning både på individ, gruppe og organisasjonsnivå.

Veiledning og Coaching - Oslo Met

60 studiepoeng - deltid

Studiet er rettet mot deg som har oppgaver i veiledning eller coaching innen offentlig og privat sektor. Studiet kan derfor passe for deg som er instruktør, veileder, opplæringsansvarlig, personalleder, kompetansekartlegger, mellomleder eller andre som har veiledning eller coaching knyttet til sin virksomhet.

Master Karriereveiledning - USN

120 studiepoeng - deltid

Studiet utvikler deg videre i ditt arbeid som karriereveileder overfor personer, grupper, organisasjoner og samfunn. Vi gir deg en utdanning basert på forskning og profesjonell yrkeskunnskap.

Veiledningsteori 1 - UiS

10 studiepoeng

Emnet gir en innføring i tverrfaglig veiledning og veiledningspedagogikk. Dette innebærer at ulike sentrale elementer i veiledning, som roller, tverrprofesjonell kommunikasjon og veiledningsprosessen, presenteres teoretisk og i vekselvirkning med praktiske øvelser.  

Veiledning - VID Bergen

60 studiepoeng - deltid

Veiledning er et fag som arbeider med samspill og kommunikasjon mellom mennesker. Utdanningen er for alle som er opptatt av det dynamiske samspillet som oppstår der mennesker møtes og arbeider sammen.

Master Karriereveiledning - Hinn

120 studiepoeng - deltid

Utdanningen har som mål å utvikle studentens personlige kompetanse til å håndtere utfordringer i yrket i sitt arbeid med personer, grupper, organisasjoner og samfunn basert på forskning og profesjonell yrkeskunnskap i karriere-veiledning.

Praksisveiledning - NTNU

10 studiepoeng

Videreutdanningen består av to emner som gir økt teoretisk innsikt i modeller og metoder innen praksis- veiledning samt trening i praktiske veiledningsferdigheter.  Målgruppen for videreutdanningen er praksisveiledere innen medisin, helse og sosialfag.

Profesjonsveiledning

10 -30 studiepoeng

De fleste universitet og høgskoler tilbyr videreutdanning i profesjonsveiledning. Dette er en utdanning som er beregnet på deg som skal veilede studenter i ulike profesjonsutdannelser.