top of page
Hvorfor skal jeg sertifisere meg?

Veiledernettverket NOSCO er opptatt av at det skal være høy kvalitet på veiledningen som gis i Norge. I og med at det fortsatt ikke finnes noen statlige krav til hva som kreves for å kalle seg veileder eller drive med veiledning i Norge, har vi utarbeidet en sertifiseringsordning som viser at man som sertifisert veileder i NOSCO oppfyller minimumskrav for utdanning og praksis. 

Dette håper vi skal være med å kvalitetssikre veiledningen som gis til enkeltindivider, grupper og organisasjoner i Norge. Det skal være trygt å velge en veileder fra NOSCO.

I tillegg til sertifiseringen vi har på nasjonal standard, kan våre medlemmer velge å sertifisere seg etter den europeiske standarden satt av ANSE (Association for National organisations for Supervision in Europe). Den europeiske standarden setter høyere krav til både utdanning og praksis enn den nasjonale. 

 

Sertifiseringen har en gyldighet på 3 år, etter det må man re-sertifisere seg ved å dokumentere at man har oppfylt kravene om livslang læring i foregående periode. 

Det er kun sertifiserte medlemmer som kan ha verv i Veiledernettverket NOSCO og som har stemmerett ved generalforsamlingen.

Hvordan blir jeg et sertifisert medlem? 

Det første du må gjøre er å finne ut om du vil sertifisere deg etter den nasjonale eller den europeiske standarden. Det er litt ulike krav om dokumentasjon til de ulike standardene. Når du har bestemt deg for hvilken standard du vil søke på, tar du kontakt med Veiledernettverket NOSCO på e-post. 

Når vi mottar din søknad inkludert all nødvendig dokumentasjon, vil vår sertifiserings-ansvarlig i styret gjennomgå din søknad. Skulle det være tvilstilfeller, vil søknaden din bli tatt videre til kvalitetsutvalget for en videre vurdering. 

Ved godkjent sertifisering, vil du bli bedt om å betale sertifiseringsavgiften på kr 200,- (via VIPPS 609035). Når vi har mottatt din betaling, vil vi utstede et diplom som viser at du er sertifisert veileder etter den nasjonale eller den europeiske standarden. Gyldigheten på sertifiseringen er 3 år, og for å re-sertifisere deg etter 3 år, gjelder egne regler. 

Hva er kravene for å bli sertifisert?
Medlemskveld (10).png

Nasjonal standard

For deg som har bachelor innenfor helse, sosial eller pedagogiske fag er det krav om minimum 10 studiepoeng videreutdanning i veiledning.

For deg som har annen bachelor er det krav om minimum 60 studiepoeng i veiledning.

Medlemskveld (11).png

Europeisk standard

Krav om bachelor innenfor helse, sosial eller pedagogiske fag. Videre-utdanning på min 60 timer, veisøker-erfaring på min 30 timer,  veilednings-praksis i gruppe og individuelt på 45 timer, min 35 timer med veiledning på veiledning/ metaveiledning og minimum 60 stp i veiledning

Medlemskveld (12).png

Re-sertifisering

Sertifiseringen er gyldig for 3 år av gangen. For å resertifisere deg må du ha oppfyllt kravene om livslang læring.

  • min deltakelse på 6 workshops eller 1 år med utviklingsgruppe

  • min 30 timer veiledningspraksis

  • min 15 timer meta-veiledning

bottom of page