top of page
ECVision

Leonardo-Prosjektet "ECVision" er gjennomført som et samarbeid mellom ANSE og Eurocadres, delfinansiert av EU programmet "Life Long Learning".

Målet har vært å utvikle et felles europeisk system for sammenligning og godkjenning av veilederkompetanse.

 

De viktigste resultater i prosjektet er:

Skjermbilde 2020-06-07 kl. 10.52.32.png

ORDBOK

For å sikre at begreper, definisjoner og rammeverk over landegrensene kan sammenlignes

Skjermbilde 2020-06-07 kl. 10.53.40.png

RAMMEVERK

For å sikre at veilederes kompetanse og kvalifikasjoner beskrevet i forhold til læringsresultat kan sammenlignes over landegrensene​

Skjermbilde 2020-06-07 kl. 10.56.05.png

REFERANSE TABELL

For akkreditering og godkjenning av læringsutbyttet i utdanning og trening innen veiledning & coaching i ulike land i Europa. 

bottom of page