top of page

Ingvild H. Ørnsrud

1. Hva er du "i bånn"? 

Jeg ble utdannet statsviter/organisasjonsviter fra Universitetet i Bergen

på slutten av 90-tallet. Før det studerte jeg tysk språk, litteratur og

samfunn. Senere tok jeg en tverrfaglig videreutdanning i
humanistisk-eksistensiell veiledning ved Høyskolen VID.

 

2. Hvordan jobber du først og fremst med veiledning? 

Som HR-rådgiver jobber jeg med lederutvikling i min organisasjon, og veiledning inngår i det meste av det jeg gjør. En kjerneoppgave er å veilede ledere og deres støttespillere gjennom vanskelige situasjoner som konflikter eller arbeidsmiljøutfordringer, eller å støtte enkeltpersoner til å bli trygge i rollen sin gjennom individuell veiledning. Jeg holder også kurs, driver ledergruppeutvikling og utvikling av ledere i grupper.

3. Hva brenner du for i veiledning? 

For meg handler veiledning om å legge til rette for at den andre kan oppdage noe. Å skape kontakt
slik at noe nytt kan oppstå i mellomrommet mellom mennesker, er det jeg er opptatt av i veiledning.
Å tåle den andre uansett hva de bringer inn. Å bruke relasjonelt mot, med klokskap. Verdi skapes
gjennom det veileder og veisøker gjør med det som dukker opp når vi er i kontakt og møtes som
likeverdige mennesker..

 

4. Hva liker du med NOSCO og hva ønsker du for NOSCO fremover?

Jeg setter stor pris på fellesskapet og arenaen for samhandling og utvikling som NOSCO tilbyr. Jeg støtter også tanken om å profesjonalisere veiledningsfeltet gjennom sertifisering. Det er verdifullt å møte og reflektere sammen med veiledere fra ulike tradisjoner og i ulike roller. Utviklingsgrupper er et nyttig grep som jeg ønsker at NOSCO fortsetter med og gjerne videreutvikler fremover..  

5. Har du noen andre interesser enn veiledning?

Jeg er opptatt av ledelsesfaget generelt, og av relasjonsledelse spesielt. Alt som handler om
relasjoner og som støtter menneskelig utvikling finner jeg uendelig interessant, og jeg er til enhver tid på en eller annen utviklingsreise. For tiden finner jeg mye støtte og vekst i Enneagrammet. Ellers er jeg glad i å være ute, enten på fjelltopper eller i båt. Jeg trener mye, leser mye og er sosial så snart jeg får muligheten. Den gode samtalen er det beste jeg vet!

Profilbilde Ingvild Ørnsrud.jpg
Vara medlem
bottom of page