top of page

Johanne Seierstad

1. Hva er du "i bånn"? 

Jeg er utdannet sivilingeniør med spesialisering innen vannkraft.​

Etter å ha jobbet noen år som ingeniør, vokste interessen min for

det relasjonelle feltet ytterligere. Og jeg tok etterhvert en videre-

utdanning innen humanistisk-eksistensiell veiledning ved VID Bergen.

Det har vist seg å bli et viktig vendepunkt for meg både faglig og

personlig.

 

2. Hvordan jobber du først og fremst med veiledning? 

De siste to årene har jeg først og fremst fått jobbe med veiledning i undervisningssammenheng, som en del av lærerteamet ved veilederutdanningen på Høgskolen på Vestlandet. Som ingeniør beveger jeg meg nok mer over i faglig rådgivning, men veilednings- og relasjonskompetansen er allikevel med meg som et fundament – uavhengig av «arena».

Som veileder tror jeg at jeg jobber ganske intuitivt, og er opptatt av å forsøke å gripe det umiddelbare som oppstår i kontakten mellom oss

3. Hva brenner du for i veiledning? 

Jeg er nok særlig opptatt av å skape det trygge og utforskende undringsrommet, hvor vi kan komme frem som oss selv – å våge oss selv i kontakten. Om vi får til å skape dette rommet sammen, er min opplevelse at noe åpner seg. Som vi ikke alltid finner ordene for, men som gir rom for nye oppdagelser, perspektiv og erkjennelser.

 

4. Hva liker du med NOSCO og hva ønsker du for NOSCO fremover?

Jeg synes det fine med NOSCO er fagfellesskapet på tvers av ulike profesjoner og veiledningstradisjoner. Og muligheten for erfaring og utveksling sammen med andre som er interessert i veiledning. Jeg håper også at Nosco kan være en trygg og inspirerende arena for oss som er nye til veiledningsfeltet, hvor vi kan få erfare og utvikle oss sammen i et fellesskap.  

5. Har du noen andre interesser enn veiledning?

Jeg er mye i fjellet, enten i telt eller på en gammel støl på Voss. Ellers er jeg glad i å spille musikk, drive med yoga og meditasjon og er veldig matinteressert. Også er jeg fryktelig glad i å lese, akkurat nå veksler jeg mellom en syrisk kokebok, en bok om sjelen og en bok om kraftutbygging!

IMG_4712.JPG
Styremedlem
bottom of page