top of page
PreseNEETi se

Veiledernettverket Nosco og norske samarbeidspartnere stiller opp for unge utenfor (NEETs), i Slovenia

 

PreseNEETi se er et 2-årig samarbeidsprosjekt mellom Veiledernettverket Nosco fra Norge - og fra Slovenia, hhv University of Mariboru, University of Adult Education Celje, National Youth Council of Slovenia og Employment Service of Slovenia. Det er rettet mot  unge som står utenfor arbeid, opplæring og utdanning; eller - unge utenfor. 

 

Nosco har samarbeidet med norske, regionale og lokale myndigheter, NAV, private og offentlige arbeidsgivere, Norce Research, frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører om et program for studiebesøk til Norge – for at de slovenske samarbeidspartnerne skal kunne møte og studere norske tiltak som beskrevet av Nosco i rapporten Best praxis – case of Norway. 

 

OECD statistikk viser at det i Slovenia er en høyere andel unge utenfor, enn i Norge. I prosjektet inngår utvikling av bedre metoder og tiltak for å redusere andel unge utenfor i Slovenia. Inkludert er konkret spesifiserte mål som skal oppnås når prosjektet er ferdig. Nosco deltar også i evaluering av oppnådde resultater i sluttfasen. 

 

14. -17.11.22 var delegasjonen fra Slovenia i Stavanger for å få kunnskap om: hva som gjøres for unge utenfor i Norge i praksis, og hvordan tiltak oppstår og prioriteres. Se vedlagte program for besøket med henvisninger til utdypende informasjon om programinnslaget i vedlagte rapport «Best praxis – case of Norway» (med 3 vedlegg)  – samt også vedlagt prosjektinformasjon. Prosjektet er finansiert delvis av norske og delvis av slovenske myndigheter.

Prosjektinfo preseNEET se[19].png
bottom of page