top of page

Lise Gladhus

1. Hva er du "i bånn"? 

Jeg er sykepleier fra Røde Kors sykepleierhøgskole, Drammen, har
hovedfag i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo, og er utdannet
psykodramaregissør/-terapeut, -lærer, -veileder fra Norsk Psykodrama-
Akademi.

 

2. Hvordan jobber du først og fremst med veiledning? 

Jeg har arbeidet i høyskole/universitet i mange år, både som underviser,
veileder og leder. Veiledning er et av mine interesseområder. Jeg er opptatt av hvordan veiledning kan utføres som mer enn en dialog. Med min bakgrunn fra psykodrama, arbeider jeg handlingsorientert, dvs. at jeg blant
annet anvender eksempelvis kreative oppvarmingsøvelser og rollebytter,både i individuell veiledning, gruppeveiledning og gruppeledelse. Jeg har jobbet mye med prestasjonsangst og har også utført forskning innen dette feltet.

3. Hva brenner du for i veiledning? 

Jeg brenner for veiledning som i tillegg til ordene og dialogen, er handlingsorientert. Et eksempel er når barn leker, går de inn i alle slags roller. De bearbeider angst helt naturlig ved at de går inn og spiller rollen som det farlige. Slik ble ideen om rollebytte utviklet. Jeg benytter rollebytte i veiledning for å få tak i hva en person opplever at den andre sier, står for eller mener. I rollebytte opplever personen seg selv i den andres rolle og gjentar den replikken vedkommende har tillagt den andre. Personen kan oppleve å finne nye handlingsalternativer.

 

4. Hva liker du med NOSCO og hva ønsker du for NOSCO fremover?

Jeg liker at NOSCO er tverrfaglig. Her møter man engasjerte veileder med ulik utdanningsbakgrunn og virkefelt. Jeg liker også at NOSCO er en del av et europeisk veiledernettverk. Fremover ønsker jeg internasjonalt samarbeid om fagutviklings- og forskningsprosjekter.  

5. Har du noen andre interesser enn veiledning?

Jeg er sports- og friluftsinteressert, sommer som vinter. Jeg liker hage- og vedarbeid. Jeg liker en fin balanse av alenetid, for eksempel i naturen, og møter med mennesker.

Lise_Gladhus.jpeg
Styremedlem
bottom of page