top of page

Marthe Lyngås Eklund

1. Hva er du "i bånn"? 

Jeg er sykepleier fra Røde Kors sykepleierhøgskole, Drammen, har

videreutdanning i psykisk helsearbeid og økonomi og ledelse.

 

2. Hvordan jobber du først og fremst med veiledning? 

Jeg har arbeidet i høyskole/universitet siden 2001, både som

underviser, veileder og leder av diverse utdanninger. Jeg har hatt

ansvar for videreutdanninger i veiledning ved USN i mange år, og veileder studenter i
praksis, i bachelor og master oppgaver.

3. Hva brenner du for i veiledning? 

Jeg brenner for å rette søkelyset på faglig veiledning, veiledningens betydning for å lære. Det er viktig at fagfolk med veiledningsansvar, særlig i profesjonsutdanninger, har kunnskap om veiledning for å styrke og lette studenters faglige og personlige læring. I mitt fag, sykepleie, er det både fag og personlig utvikling som skal læres for å kunne utøve kunnskaps-basert sykepleie på alle forskjellige nivåer i helsevesenet. Jeg er også opptatt av veiledning til personer som ikke har norsk

som sitt morsmål, men også veiledning til norske studenter på utveksling.  

4. Hva liker du med NOSCO og hva ønsker du for NOSCO fremover?

Jeg liker at NOSCO fremmer fokus på veiledning. Deling av kunnskap og erfaringer i et tverrfaglig fellesskap, både nasjonalt og internasjonalt kan skape engasjement og nye oppdagelser..  

5. Har du noen andre interesser enn veiledning?

Ja, mange; gå, ski, sykling, svømming og bosu-trening er fint. Jeg synger i kor og liker hagearbeid.

Ellers bruker jeg mye tid til familie og venner.

IMG_4403.jpg
Sekretær
bottom of page