top of page

Nettverksgruppe høyere utdanning

Formål og målgruppe

Veiledernettverket NOSCO har flere medlemmer som underviser i veiledning ved ulike universitet og høgskoler i Norge, og har derfor opprettet en tverrfaglig nettverksgruppe for høyere utdanning. Her er det mulighet for å utveksle kompetanse, erfaringer og ideer angående undervisningsplaner, didaktikk og veiledningsfaglige spørsmål som anvendes i forskjellige teoretiske fag og i praksis.

forelesningssal
Pile Of Books

Praktisk info

Gruppen møtes digitalt ca 1 gang i måneden, og ansvaret for treffet går på omgang

Kontaktperson for gruppen er styremedlem Marthe Lyngås Eklund , som til daglig jobber med veiledning ved Universitetet i Sør Øst Norge  (USN) 

Er du interessert i å bli med eller høre mer om nettverksgruppen?

ta kontakt med oss på nosco.no@gmail.com

bottom of page