top of page

November

Medlemskveld i Sverige,  8. november

I handledning möter vi ibland deltagare som är sekundärtraumatiserade eller primärtraumatiserade. Hur kan vi i handledningen bidra till at trauman bearbetas, och också ge deltagarna redskap att hjälpa de människor de möter att bearbeta sine trauman? Är det överhuvudtaget möjligt , och är det vår uppgift ?

Ulrika, sosionom, legitimerad psykoterapeut med handledarutbildning, författare och föreläsare , funderar tillsammans med oss hur trygghet och glädje - motsatsen till trauma - kan bli tydliga ledord i handledningen. Genom Trygghetsberättelser - en traumebearbetande modell som hon har utvecklat - kan trauman bearbetas som en del av handledningen, men också ge deltagarna tydliga verktyg att kontinuerligt i sitt arbete föra både sig själva och de de möter från trauma till trygghet. 

Tema: Handledning - en rörelse från trauma til trygghet

Vert: Ulrika Ernvik

Når:  tirsdag 8. november kl 18.30-20.00

Hvor: Zoom

Gratis for medlemmer i NOSCO 

Påmelding: maja.mgreen@gmail.com innen 4. november

Medlemskveld (8).png
Skjermbilde 2021-08-15 kl. 11.16.48.png

ANSE TALENT TALK #9 - 16. november

Gerijan Dijkhuizen from the Netherlands will host this talent talk titled : The search for strong ice - a way to use creative methods to improve your professional skills as a supervisor" 

It will be an interactive talk, and afterwards there will be the possibility to react, reflect and connect in wonder me. 

Når:  onsdag 16. november kl 15.00-17.00

Hvor: Zoom

Gratis for medlemmer i NOSCO. 

Påmelding: nosco.no@gmail.com innen 14. november

Fagprat 30. november

På høstens fagprat vil du bli kjent med Stig Eriksen som er opptatt av hvordan gestalt-prspektivet kan berike møte med studenter og andre samarbeidspartnere, eller mennesker du møter på din vei gjennom livet. Eriksen er utdannet gestalt-terapeut og arbeider som førstelektor ved Høgskolen i Innlandet, ved utdanningsavdelingens seksjon for UH pedagogikk og kvalitet. Fagpraten med Stig vil ta utgangspunkt i det praksisnære og by på gode erfaringsbaserte eksempler.

Tema: Gestaltveiledning som verktøy

Vert: Elin Birkeland Markestad

Når:  onsdag 30. november kl 19.30-21.00

Hvor: Zoom

Pris kr 50 for medlemmer/ kr 100 for ikke medlemmer - Studenter gratis. 

Påmelding: nosco.no@gmail.com innen 29. november

Medlemskveld (3).png
bottom of page