top of page
Hvordan resertifiserer jeg meg?  

Din sertifisering er gyldig i 3 år fra den dagen du mottar ditt diplom. På diplomet står det gyldighetsperiode med eksakt dato. Du er selv ansvarlig for å ta kontakt når gyldighetsperioden din nærmer seg, hvis du ønsker en re-sertifisering. Re- sertifiseringen har en gyldighet på 3 nye år. 

Du trenger ikke sende inn dokumentasjon på utdanning på ny, men du må sende dokumentasjon på at du har oppfylt kravene som er satt til din livslange læreprosess. 

Når du har dokumentasjonen klar sender du den til oss på e-post, og vår sertifiseringsansvarlig vil gjennomgå din søknad. Når din søknad er godkjent, vil du bli bedt om å betale inn ny sertifiseringsavgift på kr 200,- (via VIPPS 609035). Når vi har mottatt din betaling, vil vi utstede et nytt diplom som viser at du er re-sertifisert veileder etter den nasjonale eller den europeiske standarden. 

Hva må jeg dokumentere?

Under ser du kravene til hva du må dokumentere for å motta din resertifisering. Husk å sende inn dokumentasjon i god tid før din sertifisering går ut.  I tillegg skriver du under på en ny avtale om at du vil fortsette å opprettholde krav til livslang læring, god etisk praksis og medlemskap i Veiledernettverket NOSCO.

Faglig utvikling

For din faglige utvikling må du dokumentere at du i løpet av 3 års perioden oppfyller et av kravene under 

  • deltatt på 6 veiledningsrelevante workshops, hvorav minst halvparten skal være i Veiledernettverket NOSCOs regi  

  • deltatt minimum 1 år i en nasjonal eller en europeisk utviklingsgruppe 

Praksis

Du må dokumentere at du i løpet av 3 års perioden har gjennomført minimum 30 timer med veiledningspraksis. Her må du oppgi hvilken type veiledning du har gitt, og omfanget. Dokumentet skal være signert av veisøker med initialer (for å opprettholde anonymitet).

Veiledning på veiledning / Metaveiledning

Du må dokumentere at du i løpet av 3 års perioden har mottatt minimum 15 timer med veiledning på veiledning. Dokumentet skal inneholde antall timer og være signert av godkjent meta-veileder. 

bottom of page