top of page
Hva må dokumenteres for å bli sertifisert etter den nasjonale standarden?  

Under ser du kravene til hva du må dokumentere. I tillegg til dokumentasjonen må du skrive under på en avtale om krav til livslang læring, god etisk praksis og medlemskap i Veiledernettverket NOSCO.

DOKUMENTASJON AV UTDANNING
 • Kopi av vitnemål/ kompetansebevis for bestått bachelorgrad 

 • Kopi av vitnemål/ kompetansebevis for bestått videreutdanning i veiledning tilsvarende minimum 10 stp

NB: For søkere som ikke har bachelor innefor helse, sosial eller pedagogiske fag, er det krav om minimum 60 stp i veiledning. 

SIGNERT SERTIFISERINGSAVTALE 

Du må signere på en avtale som inneholder følgende punkter:

 • Veiledernettverket NOSCO har mottatt gyldig dokumentasjon som viser at kravene til utdanning er oppfylt.

 • Medlemsavgiften til Veiledernettverket NOSCO er betalt, og vil betales hvert år så lenge sertifiseringen er gyldig.

 • Kravene til Livslang Læring er akseptert og vil følges opp.

  • Deltakelse i en av Veiledernettverket NOSCOs utviklingsgrupper eller deltakelse i 6 relevante workshops, fortrinnsvis 2 hvert år, hvorav minst halvparten skal være i Veiledernettverket NOSCOs regi.

  • Minimum 30 timer veiledningspraksis i løpet av perioden

  • Minimum 15 timer metaveiledning/ veiledning på veiledning i løpet av perioden.

 • I min veiledningspraksis legger jeg til grunn «Etikk for utøvelse av veiledning» - etisk løfte for veiledere i Veiledernettverket NOSCO.

bottom of page